Registrace

Děkujeme, že jste se rozhodli stát se uživatelem našeho inovativního systému debaras.cz. Registrace vyžaduje zadání několika málo osobních údajů.

  • Vytvořte si účet a registrujte Váš provoz a střediska.
  • Zadejte kontaktní údaje a přístupy odpovědným osobám za management brigádníků.
  • Po vytvoření registrace Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce a dohodne s Vámi podmínky spolupráce a ukáže jak systém debaras efektivně využívat.
  • Po dokončení tohoto procesu budete moci řídit Vaše zaměstnance a plánovat jim práci a využívat externisty.

Aplikace debaras Vám bude užitečná v plánování směn, naplňování brigádníky, odešle za Vás výplaty a Vy se můžete věnovat jen Vašim hostům a businessu.